Cầu nâng cắt kéo nâng bụng 3,5 tấn Corghi – ERCO 351T

    Liên hệ

    Cầu cắt kéo nâng bụng 3,5 tấn Corghi – ERCO 351T

    Ứng dụng trong dịch vụ sửa chữa nhanh.
    Bàn nâng có thể kéo dài
    Tự thăng bằng cầu nhờ cảm biến quang điện bắt giữa 2 bàn nâng nhằm phát hiện sự lệch và mạch thủy lực kín vòng.