Kích con đội 12 tấn hoạt động khí nén ZX1001A

    Liên hệ

    Kích con đội 12 tấn hoạt động khí nén có thể sử dụng bằng tay.

    Xuất xứ Trung Quốc.

    Bảo hành: 6 tháng