Kích con đội 20 tấn hoạt động khí nén ZX1001B

Liên hệ

Kích con đội 20 tấn hoạt động khí nén có thể sử dụng bằng tay.

Xuất xứ Trung Quốc.

Bảo hành: 6 tháng