Kích con đội 35 tấn hoạt động khí nén ZX1001E

    Liên hệ

    Kích con đội 35 tấn hoạt động khí nén có thể sử dụng bằng tay.

    Xuất xứ Trung Quốc.

    Bảo hành: 6 tháng