Cầu nâng cắt kéo nâng bụng 3,5 tấn Banzai

    Liên hệ

    Cầu nâng cắt kéo nâng bụng 3,5 tấn Banzai được sử dụng rất nhiều trong các gara sửa chữa ô tô.

    Nhận báo giá thiết bị Vui lòng click vào đây để nhận báo giá